9 ระยะห่างทางสังคมต้านภัย Covid19 | Optiwise
Article
19 July 2020

9 ระยะห่างทางสังคมต้านภัย Covid19

9 ระยะห่างทางสังคมต้านภัย Covid19

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัสโดยเฉพาะ COVID – 19

สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

  • ยืน-นั่ง ห่างกัน 1.5-2 เมตร อย่าเข้าใกล้คนอื่นมากเกินไป เพื่อเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค
  • งดจัด หรือเข้าร่วมการประชุม หรือการชุมชุมขนาดใหญ่ เปลี่ยนมาใช้การประชุมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพิเคชั่นต่าง ๆ แทน
  • Work From Home หรือ ทำงานที่บ้านแทน เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและ สถานการณ์ใดๆ ที่มีแนวโน้มดึงดูดคนจำนวนมาก หรือการเปลี่ยนกำหนดการให้ห่างจากชั่วโมงเร่งด่วน เช่นการเปลี่ยนเวลาเข้า – ออก งาน จากปกติ ให้ช้าลง
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือพื้นที่ส่วนรวมอื่น ๆ โดยใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แทน
  • เลี่ยงการไปในสถานที่ที่จำเป็น เช่น ร้านขายของชำ ตลาดสด หรือร้านอาหาร ในช่วงเวลาเร่งด่วน ควรเลือกไปในเวลาทำงานหรือเช้าตรู่แทน หรือ เปลี่ยนเป็นการทำอาหารทานเอง
  • สั่งอาหารมาทานที่บ้านแทนการออกไปซื้อที่ร้านอาหารโดยตรง ผ่าน Food Delivery ต่าง ๆ
  • ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนอื่นสัมผัส เช่น ฟิตเนส สนามกีฬาสระว่ายน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยง ควรเปลี่ยนมาออกกำลังกายแบบเบาๆ ที่บ้านแทน และถ้าเจอสถานการณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ให้ล้างมือทันที
  • กักตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนงานอดิเรกที่เคยทำข้างนอก เช่น ถ่ายรูป ไปร้านกาแฟ ฯลฯ ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่สามารถทำได้ที่บ้านแทน เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ดูซีรีย์ ฯลฯ เพื่อจะลดโอกาสติดโรคน้อยลงเมื่อไม่ได้ออกไปข้างนอก

Reference

https://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/51584/Social%20Distance/