บริการ นักลงทุนสัมพันธ์ IR Website โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ | Optiwise

รู้จักกับออปติไวส์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมงานออปติไวส์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การเงินและการลงทุน
สามารถช่วยงานสื่อสารองค์กรของบริษัทมหาชน ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราให้บริการงานสื่อสารองค์กร งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริการออกแบบเว็บไซต์ IR Website และเว็บไซต์บริษัทแบบครบวงจร เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และการสื่อสารข้อมูลสำคัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยความโปร่งใส

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสุด

เราบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้งานบริหารจัดการข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เรามีระบบเฝ้าระวัง และตรวจจับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพื่อการันตีความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายจากเหตุไม่คาดคิด

ทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานนักลงทุนสัมพันธ์

ความเชื่อมั่นของลูกค้าคือรางวัลของเรา
เราคือทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์งานสื่อสารองกร และงานนักลงทุนสัมพันธ์มานานกว่า 20 ปี ที่ผ่านมาเราได้ให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 300 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหาร และจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของการสื่อสารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย