บริการที่ปรึกษา งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) | Optiwise
เอกสารงานนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมรายไตรมาส
เราจะช่วยออกแบบ ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมคุณภาพของเอกสารเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และการนำเสนออื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับงานนำเสนอผลประกอบการรายไตรมาส เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
รายงานของฝ่ายบริหาร
การสื่อสารองค์กรในเชิงกลยุทธ์ ต้องอาศัยข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก ความเคลื่อนไหวของตลาด และข้อมูลภายในของบริษัทเป็นอย่างมาก เราจะจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือเลือกข้อมูลในการนำเสนอผลข้อมูลต่อนักลงทุนด้วยความมั่นใจ
การบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความคิดเห็นต่อบริษัทและการประเมินมูลค่าของบริษัท เราจะช่วยบริหารการการสื่อสารผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และการจัดเตรียมกิจกรรม ให้มีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนยังให้ความสำคัญ และสนใจลงทุนในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
การให้การสนับสนุนเลขานุการบริษัท
เราจะช่วยปรับปรุง ให้การส่งต่อข้อมูล และการประสานงานร่วมกับเลขานุการของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งยังช่วยสนับสนุนในส่วนของงานเอกสารและกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำเสนอการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนการเงินและการดำเนินงาน และการประสานงานกับผู้ถือหุ้น

ติดต่อทีมงานเราได้ทันที เพื่อขอดูรายละเอียดงานบริการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมออปติไวส์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ธุรกิจ