บริการงานประชาสัมพันธ์ | Optiwise

เข้าถึงนักลงทุนได้มากขึ้น
ด้วยบริการงานประชาสัมพันธ์จากออปติไวส์

การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
  • วางแผนงานประชาสัมพันธ์ประจำปี และประเมินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางและเนื้อหา
  • วางแผนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  • การวางแผนสื่อหรือกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • จัดงานแถลงข่าว (Press Release)
  • บริการแปลเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ
บริการติดตามข่าวสารของบริษัทที่ได้รับการกล่าวถึงบนสื่อที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามข่าวสารอุตสาหกรรม คู่แข่ง และบริษัท
  • สร้างบทสรุปที่กระชับและเข้าใจง่าย
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
  • เผยแพร่ข่าวสารตามวันและเวลาที่ต้องการเผยแพร่
  • ประสานงานกับตัวแทนสื่อเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง

ติดต่อทีมงานเราได้ทันที เพื่อขอดูรายละเอียดงานบริการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมออปติไวส์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ธุรกิจ